Jmenuji se Ing. Jiří Čermák, jsem autorizovaný inženýr, člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Zabývám se projektováním občanských i průmyslových staveb, novostaveb i rekonstrukcí. Zpracuji Vám všechny stupně projektové dokumentace – od studie po dokumentaci k provedení stavby. Projekty zpracovávám včetně požárního řešení, zdravotechniky, projednání s dotčenými orgány státní správy atd. Při konkrétních řešeních externě spolupracuji s potřebnými specialisty.

Kompletní přehled nabízených služeb najdete na stránce projektová a inženýrská činnost. Ukázky z dílčích stupňů dokumentace a realizací najdete na stránce reference.